Šeimos gerovės skatinimo programa „Tvirtos šeimos ir pozityvios tėvystės mokykla“

Šeimos gerovės skatinimo programa „Tvirtos šeimos ir pozityvios tėvystės mokykla“ yra tęstinė programa, vykdoma nuo 2011 metų. 2018 metais buvo praplėsta programos tikslinę grupę. Ji apėmė ne tik buvusių globotinių šeimas ir sužadėtinius, bet ir kitas psichologiškai ir socialiai pažeistas šeimas – priklausomybių ir skyrybų krizes išgyvenančias šeimas.

Ši programa yra skirta besirengiantiems kurti arba sukūrusiems šeimas, siekiant padėti jiems sukurti savarankišką, gyvybingą ir funkcionalią šeimą, skatinti jų sąmoningumą ir atsakomybę už šeimos gerovę, rengti tėvystei ir įgalinti savitarpio pagalbai.

Jauni žmonės – buvę vaikų globos namų auklėtiniai dažnai neturi tinkamo pasiruošimo šeimos gyvenimui, stokoja pozityvios tėvystės įgūdžių, susiduria su socialine atskirtimi ir izoliacija. Taip pat skyrybų ir priklausomybių krizes išgyvenančios šeimos dažnai neturi pakankamų vidinių resursų savo sunkumams išspręsti; šiose šeimose išgyvenančios krizes itin neigiamai atsiliepia jose augantiems vaikams.

Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti emociškai ir socialiai pažeistų šeimų/porų - buvusių globotinių kuriamų šeimų, priklausomybių ir skyrybų krizes išgyvenančių šeimų -  funkcionalumą ir darnumą, ugdyti šių šeimų pozityvias nuostatas šeimos ir  tėvystės atžvilgiu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Projekto koordinatorė

SIGITA Ignatovičienė,
Tel.: 8 698 26914
El. paštas: s.ignatoviciene@gmail.com