Savęs pažinimo ir stiprinimo programa “Pasitikėk”

Tikslas – stiprinti šeimynų ir socialiai pažeidžiamų grupių vaikų ir jaunimo socialinį atsparumą bei parengti gyvenimui greitai besikeičiančioje visuomenėje: savimi pasitikinčiais, komunikabiliais, gebančius įveikti įvairius gyvenimo sunkumus.

1 etapas - savęs pažinimas per testus ir praktines užduotis;

2 etapas- savęs pažinimas per projektinę veiklą ( kūrybą pynimas, lipdymas, konstravimas, mezgimas, dėlionės, kepimas, mandalų kūrimas ir kt.) , per testus bei praktines užduotis;

3 etapas- teorinės informacijos apie savęs vertinimo reikšmę asmenybei pristatymas ir praktinės užduotys.

Viso projekto metu pagal poreikį dalyvaujantys savęs pažinimo programoje „Pasitikėk“ vaikai galės individualiai tartis, ieškoti sprendimo būdų apie savo emocinę savijautą, savo kasdienines problemas, iššūkius su socialiniu darbuotoju, komunikacijos specialistu ir kt.  Vyks mokymai skirti šeimynų, VDC darbuotojams, kurių yra arčiausiai vaikų ir kuriems būtina žinoti, kaip ugdyti vaikus savimi pasitikinčius, komunikabilius, gebančius įveikti gyvenimo sunkumus, t. y. socialiai atsparius. Siekiant paskatinti bendravimą įvairiose žmonių grupėje, bus surengta šventės, kurios metu galės atsiskleisti programos „Pasitikėk“ metu įgytas pasitikėjimas, kūrybiškumas.

Tikslinė grupė

  1. Bendruomeninių vaikų globos namų (BVGN) šeimynų  vaikai, kurie neteko laikinai arba pastoviai tėvų globos.

  2. Vaikų dienos centrų (VDC) vaikai, kurių šeimoms taikoma atvejo vadyba, neturinčios socialinių įgūdžių, turinčio finansinių problemų, priklausomos nuo psichoaktyvių medžiagų ir t.t.

  3. (BVGN) šeimynų, vaikų dienos centrų darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  2022 m. gegužės mėn. 1 d. – 2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

Projekto koordinatorė

LORETA Everlingienė,
Tel.: 8 699 42856
El. paštas: atsigrezk.loreta@gmail.com