2022 m. „Prievartą patyrusių vaikų ir jų šeimos narių kompleksinė psichologinė ir socialinė reabilitacija„

Projektas yra skirtas Vilniaus miesto, Trakų rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybių vaikams, nukentėjusiems nuo įvairių smurto rūšių arba tapusiems netiesioginio šeiminio smurto aukomis, taip pat šių vaikų šeimos nariams. 

Kompleksinė psichosocialinė pagalba bus suteikta 120 nuo įvairaus pobūdžio (fizinio, emocinio, seksualinio) smurto nukentėjusiems 2-18 m. vaikams (taip pat vaikams, kurie yra netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukos) ir 60 šeimos narių, kurių vaikai nukentėjo nuo smurto.  
Pagrindinis projekto tikslas yra suteikti kompleksinę psichologinę - psichoterapinę ir socialinę pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams ir gerinti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas nuo prievartos nukentėjusiems vaikams.

Nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams bus teikiama psichologinė, psichoterapinė ir psichiatrinė pagalba, taip pat teisininko ir socialinio darbuotojo pagalba. Konsultacijos bus teikiamos įprastu (kontaktiniu) arba nuotoliniu būdu pasitelkiant vaizdo pokalbių platformas. Iš kitų savivaldybių nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams paslaugos bus teikiamos ir pagal jų gyvenamąją vietą kontaktiniu būdu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  2022 m. sausio mėn. 1 d. – 2022 m. gruodžio mėn. 31 d.

Projekto įgyvendinimo partneriai:

Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius,

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras,

Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centras,

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

Projekto koordinatorė

JELENA Šinkūnienė,
Tel.: 8 682 62807
El. paštas: atsigrezk@gmail.com