Jaunuolių motyvavimas ir skatinimas profesinei ir socialinei reabilitacijai

Jaunimo programos tikslas – skatinti esamų ir buvusių vaikų socialinės globos namų auklėtinių (16-29 m.) motyvaciją dalyvauti profesinės ir socialinės reabilitacijos programoje, kuria siekiama mažinti jų socialinę atskirtį ir didinti integravimąsi į darbo rinką.

Programos uždaviniai:

  1. Sudaryti individualius esamų ir buvusių vaikų socialinės globos namų auklėtinių dalyvavimo profesinėje ir socialinėje reabilitacijoje motyvacijos stiprinimo planus.

  2. Stiprinti esamų ir buvusių vaikų globos namų auklėtinių asmeninę motyvaciją dalyvauti profesinėje ir socialinėje reabilitacijoje ir siekti pozityvių gyvenimo pokyčių.

  3. Mokyti vaikų globos namų auklėtinius užsibrėžti trumpalaikius ir ilgalaikius gyvenimo tikslus bei numatyti šių tikslų įgyvendinimo priemones.

  4. Suteikti emocinę paramą esamiems ir buvusiems vaikų globos namų auklėtiniams, dalyvaujantiems profesinėje ir socialinėje reabilitacijoje.

  5. Didinti buvusių globotinių galimybes dalyvauti profesinės ir socialinės reabilitacijos programoje suteikiant jiems apgyvendinimą programos vykdymo laikotarpiu.

  6. Užtikrinti sklandžią globotinių, jau palikusių Jaunimo namus, adaptaciją, išsilaikymą profesinėje ir darbo veikloje, psichosocialinį funkcionavimą suteikiant jiems tęstines konsultacijas.