Atsigręžk į vaikus vasara

Š.m. liepos 4-8 dienomis vyks vaikų vasaros poilsio stovyklą „Atsigręžk į vaikus“ vasara (1 pamaina 5 d.) stovykloje dalyvaus 41 vaikas . Stovyklą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ „Atsigręžk į vaikus“.

Vasaros stovyklos programa apims vaikų užimtumą per meninę, pažintinę, sportinę, kūrybinę veiklą. Vaikai lankysis muziejuose, vyks į ekskursijas, dalyvaus sportinėse varžybose. Stovykla kuriama dinamiška. Vaikai suskirstomi komandomis, vykdo įvairias kūrybines, sportines, pažintines veiklas. Ši programa yra tikslingas ypatingai vaikų su elgesio ir emocijų sutrikimais užimtumas. Jie bus išmokyti linksmai ir turiningai praleisti laisvalaikį, sustiprinti jų socialiniai įgūdžiai, tolerancija, mokėjimas bendrauti su bendraamžiais ir vyresniais.