POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS SOCIALINIAME DARBE SU ŠEIMOMIS

Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa

16 ak.val.

Kaina – 80 Eur.