SOCIALINIO DARBO PAGRINDAI

Įžanginė individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programa

40 ak.val.

Kaina – 150 Eur.