Kvalifikacijos kėlimo mokymai

Norintys mokytis, susisiekite atsigrezk@gmail.com arba telefonu 8 652 27 553.

  • SOCIALINIO DARBO PAGRINDAI

    Įžanginė individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programa

    40 ak.val.

    Kaina – 150 Eur.